Formularz zwrotu

                                          


(prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza w miejscach wykropkowanych)

Numer Zamówienia ………………………………..


Numer Faktury VAT…………………………………


Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….


Nazwa produktu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Przyczyna zwrotu:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar:

 

_ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _


.....................................
data zwrotu podpis klienta

 

 

Wypełnia sklep

Termin zarejestrowania zwrotu: ………………...

Dokumenty załączone: Faktura VAT: TAK NIE

Towar kompletny, nieużywany, ometkowany: TAK NIE

Kwota do zwrotu: ……………………

Kwota do dopłaty: ………………………….

Data rozliczenia zwrotu: ……………… Podpis ……………..