Wydaj 100 pln i wybierz sobie prezent :)

Wydaj 300 pln a dostaniesz bluzkę GRATIS!!!

TEL: 797 413 391

Regulamin

1. Sklep internetowy Torelle.pl jest prowadzony przez firmę:

ASCO Group Sławomir Włodarkiewicz

ul. Kochanowskiego 31

05-082 Blizne Jasińskiego

NIP: 611 217 10 98

KONTO BANKOWE: 70 1140 2004 0000 3602 8409 1536

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

4. Zawarcie umowy i realizacja zamówień następuje po złożeniu zamówienia przez Klienta (opcja wysyłania towaru za pobraniem) lub po dokonaniu przedpłaty.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych Kupującego zawierających:

imię i nazwisko,
dokładny adres,
adres e-mail.
numer telefonu kontaktowego.
Pracownik sklepu może kontaktować się z Kupującym w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne. Podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu przyspieszy rozwiązanie ewentualnych problemów związanych z realizacją zamówienia.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia ze względu na brak zamówionego towaru. 

5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl. Zapłatę za zamówione towary oraz usługę transportową można dokonywać przy wybraniu formy płatności:

·         „za pobraniem” lub   

·         serwisu Przelew 24 lub

·         przelewem na rachunek bankowy o numerze 70 1140 2004 0000 3602 8409 1536

Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty przed wydaniem mu towarów.

6. Zakupiony towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

7. Do każdego jednostkowego zakupu wystawiana jest faktura VAT na zakupiony w sklepie Torelle towar oraz usługi transportowe. Klienci dokonujący zakupów w sklepie internetowym Torelle wyrażają zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Kupującego.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi.

9. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy odesłać na adres Sprzedającego

         Torelle

         Anna Włodarkiewicz

         05-082 Blizne Jasińskiego

         ul. Kochanowskiego 31

10. W przypadku, gdy zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu czternastu dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu.  

11. Decyzję w przedmiocie zgłoszonych przez Kupującego reklamacji Sprzedawca podejmować będzie niezwłocznie i informować o tym będzie Kupującego.

12. Klient ma prawo odstąpić  od umowy sprzedaży w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego  o tym fakcie przesyłając wiadomość na adres Asco Group Sławomir Włodarkiewicz,  05-082 Blizne Jasińskiego, ul Kochanowskiego 31 lub na adres mailowy sklep@torelle.pl  i jednocześnie informując o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się na końcu niniejszego Regulaminu.

Zwracany Towar należy odesłac najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu na adres Sklepu, tj: ul. Kochanowskiego 31, 05-082 Blizne Jasinskiego.

Sprzedający w ciągu czternastu dni dokonuje zwrotu pieniędzy: w przypadku płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje zwrot na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

W przypadku zwrotu całości lub większości zamówienia prosimy o zwrot pełnowartościowych gratisów, które były dołączone do zamówienia. W przypadku ich braku od zwracanej kwoty zostanie odliczona wartość rynkowa danego gratisu. WIĘCEJ

Nie przyjmujemy paczek odsyłanych do nas za pobraniem.

15. Klient przed odebraniem przesyłki paczkomatowej lub kurierskiej powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien odbierać przesyłki i w obecności pracownika firmy kurierskiej sporządzić protokół szkody i skontaktować się ze Sprzedającym.

16. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).  

17. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klient podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

18. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu torelle.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

19. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. 

21. Wszystkie zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie internetowym Torelle, zarejestrowanym pod domeną o nazwie www.torelle.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania, przechowywania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.
 

Formularz zwrotu